מדריך למשתמש - Frontask CRM

עדיין לא לקוחות?

סרטוני הדרכה


 

 Frontask - Wise CRM Cloud

כניסה למערכת, הוספת לקוח ומשימה

עדכון משימות

יבוא אנשי קשר למערכת

בניית תהליכים ארגוניים

הפצת קמפיין לפי פרופילים

הפצת קמפין מתוך דוח במערכת

הפקת מסמכי כספים בכרטיס לקוח:
 הצ' מחיר, חשבונית , קבלה

טיפים למודול הכספים:
הכנת מסמכי מס
במערכת

תגיות חכמות

מחולל הדוחות! (וובינר בנושא דוחות)

תזכורת מייל אוטמטית על יתרת חוב

סרטון קבוצות עבודה

סליקת אשראי

קמפיין מקובץ אקסלבקרוב מאוד סרטונים נוספים...