מדריך למשתמש - Frontask CRM

עדיין לא לקוחות?

טיפול במשימות - לפי תאריכי יעד


המערכת מאפשרת לכל משתמש, צפייה ברשימת המשימות הפתוחות עבורו, ועבור מנהל, צפייה ברשימת המשימות הפתוחות גם עבור כל אחד מהעובדים שלו. ניתן לצפות ולטפל במשימות על פי תאריכי יעד, או על פי סטטוס נוכחי.

כדי לצפות ברשימת המשימות על פי תאריכי יעד:

1. בתפריט הראשי, יש לבחור: תפריט אישי -> המשימות הפתוחות שלי

2. על המסך תופיע רשימת המשימות, מחולקת על פי תאריכי היעד: משימות לביצוע היום, משימות באיחור, ומשימות 
    עתידיות. כל משימה מכילה את כל הפרטים הרלוונטיים בפרישה נוחה וברורה. משימות אשר תאריך היעד שלהן עבר, 
    יסומנו בצבע אדום.

3. מנהל אשר מוגדרים עבורו כפיפים במערכת, יכול לצפות ברשימת המשימות הפתוחות עבורם, על ידי בחירת שם 
    העובד הרצוי, ולחיצה על "הצג נתונים".

רשימת משימות
חדש במערכת Frontask CRM המתקדמת

מערכת Frontask CRM מאפשרת לכם עתה לסנן את המשימות שלכם על פי בחירה של מספר סוגים של המשימות השונות הפתוחות, כך למשל יתכן שנרצה לסנן לקראת סוף החודש רק את משימותינו מסוג מעקב גביה וטיפול בלידים, וכו'.

המערכת מאפשרת לנו עתה לסנן מספר סוגים של משימות יחד כדי לראות אותם, כדי לעשות זאת ביחרו וסמנו את המשימות שאותם אתם מעונינים לראות. בסיום ליחצו על סימון ה- "וי", והרשימה תתעדכן בהתאם לסוג המשימות שסימנתן שברצונכם לראות  

מיון משימות על פי סוגים

חדש במערכת Frontask CRM המתקדמת מיון משימות על פי סוג אנשי הקשר
מערכת Frontask CRM מאפשרת לכם עתה לסנן את המשימות שלכם על פי בחירה של מספר סוגים של הפרופילים של אנשי הקשר שלכם, והמשימות השונות הפתוחות, כך למשל יתכן שנרצה לסנן משימות רק מול סוג מסוים של אנשי קשר במהלך יום מסוים והן הלאה.

המערכת מאפשרת לנו עתה לסנן מספר סוגים של משימות יחד כדי לראות אותם,  וכן לסמן איזה פרופילים של אנשי הקשר נרצה שהרשימה תציג, כדי שנטפל באלו העונים על הקריטריונים בלבד.
בכדי לעשות זאת ביחרו וסמנו את המשימות שאותם אתם מעונינים לראות, ובנוסף סמנו את הפרופילים של אנשי השר אותם תרצו לראות, בסיום ליחצו על סימון ה- "וי", והרשימה תתעדכן בהתאם לסוג המשימות שסימנתן שברצונכם לראות וביחס לפרופילים המסוימים אותם סימנתם.

מיון משימות על פי פרופילים של אנשי הקשר

חדש במערכת Frontask CRM המתקדמת מיון משימות על פי צבעים
מערכת Frontask CRM מאפשרת לכם עתה לסנן את המשימות שלכם על פי בחירה הן של סוג המשימה והפרויל של איש הקשר וגם מיון על פי צבעים. 

המערכת מאפשרת לנו עתה לסנן מספר סוגים של משימות יחד כדי לראות אותם,  וכן לסמן איזה פרופילים של אנשי הקשר נרצה שהרשימה תציג, כדי שנטפל באלו העונים על הקריטריונים בלבד וכן לסמן את הצבע של המשימה (בין אם ביחס למשימה מסוימת בלבד או אותו צבע ביחס למספר תהליכים) 

בכדי לעשות זאת ביחרו וסמנו את המשימות שאותם אתם מעונינים לראות, ובנוסף סמנו את הפרופילים של אנשי השר אותם תרצו לראות, ותוכלו גם לבחור את הצבעים לפי ההגדרה שהוצמדה לכל שלב ושלב בבנית התהליך הארגוני.

בסיום ליחצו על סימון ה- "וי", והרשימה תתעדכן בהתאם לסוג המשימות שסימנתן שברצונכם לראות וביחס לפרופילים המסוימים אותם סימנתם.

שימו לב באם הגדיר מנהל המערכת את האפשרות לצפות במשימות נוספות הפתוחות מול איש קשר תמצאו ברשימת המשימות עמודה משימות נוספות, ושם תוכלו לראות את פרטי המידע הבאים:
1. שם התהליך שפתוח מול איש הקשר
2. מי העובד המטפל במשימה זו
3. תאריך היעד לטיפול במשימה

 


מיון משימות על פי צבעיםכדי לעדכן סטטוס של משימה מתוך הרשימה, יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. לחיצה על "פרטים/עדכון סטטוס", עבור המשימה הרצויה מתוך הרשימה. יפתח חלון המציג את פרטי התהליך 
והסטטוס הנוכחי, ובו ניתן לעדכן פרטים ולשנות סטטוס טיפול.

2. השלב הבא: יש לבחור את הסטטוס הבא בתהליך, מתוך רשימת השלבים האפשריים.

3. העברה לטיפול: ניתן לבחור עובד ספציפי, אשר יהיה אחראי לטיפול במשימה. במידה ולא נבחר עובד, המערכת 
תעביר את המשימה באופן אוטומטי אל העובד בעל התפקיד המתאים.

4. תאריך יעד: בעת בחירת השלב, נבחר באופן אוטומטי גם תאריך היעד, אך ניתן לשנות אותו באמצעות התאריכון. 
בנוסף, ניתן לבחור שעה ספציפית, וכן להוסיף את המשימה באופן אוטומטי אל יומן הפגישות,

5. תיאור קצר: תיאור כללי עבור המשימה

6. הערות: הנחיות ספציפיות, או דגשים, עבור הטיפול בשלב הנוכחי במשימה.

7. קבצים מצורפים: ניתן לצרף קבצים לתיעוד, אשר יופיעו תמיד בעת צפייה בפרטי המשימה.

7. לחיצה על "עדכון" תעדכן את סטטוס ותאריך המשימה עבור איש הקשר, ותעביר אותה באופן מיידי לטיפול העובד 
המתאים.

עדכון משימה