מדריך למשתמש - Frontask CRM

עדיין לא לקוחות?

הפקת חשבונית מס קבלה בכרטיס לקוחכדי להפיק מסמך חשבונית מס- קבלה נלחץ על החוצץ חשבוניות מס- קבלה ושם על הוספה, או על האייקון חשבונית מס- קבלה, אשר יפתח בפנינו חלון חדש בו נדרש להזין את הפרטים הנוגעים לחשבונית זו:
א. פרטים כללים, ב. רשימת הפריטים ו- ג. תשלומים

א. פרטים כלליים:
אחוז המע"מ; מטבע התשלום; תאריך הרכישה; ת. יעד לתשלום ונוכל גם לרשום הערות ידניות כלשהן בסיום הזנת הפרטים

הכללים נלחץ המשך להזנת פריטים

הפקת חשבונית מס קבלה - שלב א פרטים כלליים
 
רשימת פריטים: יש לבחור ולהזין את הפריטים בגינן יוצאת החשבונית.

1. באמצעות תפריט ההוספה המהירה נוכל לבחור את הפריטים הקיימים במערכת על המחיר שהוזן להם.
לאחר שבחרנו את הפריטים נלחץ על הוספה.
באם קבענו מחיר אחר ללקוח המסוים ניתן באמצעות עפרון העריכה לעדכן הן את המחיר והן את הכמות (כברירת מחדל מתווספת יחידה אחת בכל פעם)

שימו לב בעזרת לחיצה על הנקודות בצד שמאל של כל פריט ניתן לסדר את הופעת הפריטים בחשבונית על ידי גרירת הפריט מעלה ומטה בתוך הרשימה.
 
2. ניתן לעדכן את סכום ההנחה אם ניתן ללקוח (יש להזין את הסך הכספים של ההנחה שניתן) וללחוץ על עדכון הנחה

3. המערכת מאפשרת גם עיגול אגורות כלומר המערכת תעשה חישוב ותעדכן את המחיר כלפי מעלה (מ 50 אגורות ומעלה) או מטה (עד וכולל 49 אגורות) שיצא סכום שלם ועגול בהתחשב גם במע"מ

בסיום נלחץ על המשך להזנת תשלומים

 

הפקת חשבונית מס קבלה - שלב ב רשימת הפריטים

יש להזין את פרטי התשלום שקיבלנו:

תאריך התשלום; סכום; אופן התשלום; בנק; סניף; מס' החשבון / אסמכתא; מס' הצ'ק / פרטים.

נוכל גם להגיד למערכת שזהו תשלום מתמשך כלומר ללחוץ על מספר השורות כמספר הצ'קים שקיבלנו – המערכת תדע לקדם את מספר הצ'ק בצורה עוקבת על פי הראשון שבהם וגם לקדם את התאריך כל פעם חודש קדימה.

בסיום יש ללחוץ על הכפתור שמירה וסיום

הפקת חשבונית מס קבלה - שלב ג הזנת תשלומים

לאחר לחיצה על כפתור השמירה וסיום המערכת תאפשר לנו לשמור , פעם אחת ויחידה, את חשבונית המס- קבלה שהפקנו.

 נוכל לשמור את המסמך כקובץ PDF חתום דיגיטלית אל המחשב ולהעבירו בדואר אלקטרוני ללקוחות אשר הביעו הסכמתם לכך, באמצעות אחת מתבניות המייל הקיימות במערכת (יש להכין מראש תבנית מייל לצירוף קבלות).

המסמך ישלח אל הלקוח כקובץ PDF חתום דיגיטלית, המעיד על מהימנות המסמך, על מועד יצירתו, ועל כך שלא נערך בו שום שינוי, וזאת על פי דרישות הוראות החוק.

 

הפקת חשבונית מס קבלה - שלב ד מסמך המקור

שימו לב לאחר הזנת חשבונית המס קבלה היא מתווספת לחוצץ זה בכרטיס הלקוח תחת הלשונית כספים וניתן להפיק העתק בלבד מהמסך אותו יצרתם ומצב החשבון בכרטיס הלקוח מתאזן בהתאם לחשבונית והתשלום שהוזנו.

 

הפקת חשבונית מס קבלה - שלב ה כרטיס הלקוח הפקת העתק נאמן למקור