מדריך למשתמש - Frontask CRM

עדיין לא לקוחות?

קמפין SMS- מתוך דוח לקוחות


מתוך מערך הדוחות של FronTask נוכל ליצור קמפיינים לפרסום או להעברת הודעות שונות. 

כך למשל נוכל לבחור ולמיין לקוחות ואליהם להוציא דוא"ל לפי פרטים שונים הנוגעים להם ונוכל לעשות זאת גם עבור קמפין SMS. 

שימו לב הודעה אשר אורכה מעל ל-70 תוים תפוצל למקטעים ותחויב בהתאם על פי מספר החלוקה וההודעות אשר ישלחו בפועל, לכן הקפידו לוודא שכמות המסרונים אשר בחבילה תואמת לכמות אותה אתם רוצים לשלוח.

מספר ההודעות שיחוייבו  כמות התוים 
 1 עד 70 
 2  70-133
 3 134-200 
 4 201-267 
 5 268-334 
 6 335-401
כדי ליצור קמפיין SMS נפעל לפי השלבים הבאים
1. ניגש לדוח המתאים באמצעות התפריט העליון דוחות > אנשי קשר > לקוחות
הטבלה הנפתחת מציגה בפנינו את פרטי כל הלקוחות הרשומים במערכת.

2. אנו נוכל לבחור ולסנן בה פרטים לפי הפילטרים השונים הנמצאים לצד העמודות.

3. לאחר ביצוע הסינון הזה נוכל לבחור אילו, מבין האנשים שהתאימו לתוצאת הפילטרים שבסימון, ככאלו שנרצה לקשר אותם לקמפיין, על ידי סימון בתיבת הבחירה המופיעה מצד ימין.

4. לאחר שסימנו ובחרנו את האנשים שאנו רוצים נוכל ללחוץ על הקישור יצירת קמפין עבור אנשי הקשר המסומנים.דוח לקוחות ליצירת קמפיין

5. לאחר שלחצנו על קישור זה יפתח בפנינו חלון הקמפיינים, אלא שהשלב הראשון בו - בחירת אנשי הקשר להפצת הקמפין כבר בוצע למעשה באמצעות הדוח. ניתן לבטל את אפשרות זו ולבחור , כמו בקפמין רגיל את רשימת הפרופילים שתרכיב את הקמפין שלנו.
 

קמפין - אנשי הקשר נבחרו

6. אנו נמשיך עם הבחירה לאחר הסינון מדוח הלקוחות - נלחץ על הכפתור הבא, ונמשיך לחוצץ תוכן הקמפין בו נבחר את סוג הקמפין, במקרה הזה קמפין מסוג SMS. לאחר סימון זה נבחר שוב בכפתור "הבא"

7. עתה יופיעו בפנינו שתי אפשרויות נוספות להזנה - מספר השולח, ואיזה תבנית SMS יש לבחור להפצה. נמלא את הדרוש ונלחץ על הבא.

שימו לב, באם הוספת לתבנית הSMS גם קישור להסרה הנמען אשר יקבלו יוכל להסיר את עצמו על ידי לחיצה על הקישור בסמס אשר נשלח אליו.
קישור זה להסרה מהתפוצה בעת קמפיין סמס, מופיע בקמפיין בלבד (כלומר אם תשלחו את אותה התבנית שלא במסגרת קמפיין אזי הקישור לא יוצג), והנמען מועבר לדף שבו יוכל לבחור האם להסיר את עצמו מרשימת התפוצה או להתחרט ולהשאר ברשימת התפוצה שלכם.
 

סוג הקמפיין

8. יופיע לנו חלון תצוגה מקדימה לשם בדיקה, נבדוק את ההודעה ונלחץ הבא. 

9. השלב האחרון - סיום יש לסמן שוב את רשימת אנשי הקשר שיקבלו את ההודעה (וידאו סופי על רשימת אנשי הקשר שאנו מעונינים להפיץ אליהם את ההודעה - בהתאם לכמות יתרת הודעות הSMS שנותרה לנו במערכת). בסיום נלחץ שליחה/יצירת קמפיין.
 


קמפיין SMS - סיום ושליחה