מדריך למשתמש - Frontask CRM

עדיין לא לקוחות?

דוח התפלגות שלבי תהליכיםמערכת הדוחות המשוכללת של FronTask CRM מאפשרת לכם מעקב יעיל ומהירה אחרי הטיפול בלידים הנכנסים שלכם.

דוח התפלגות שלבי תהליכים מאפשר לך, מנהל המערכת, לדעת בקלות ובמהירות את התפלגות שלבי הטיפול בכל תהליך שתבחר לראות על פי השלב הראשון בתהליך ולפי סיכום השלבים הכולל.כדי להציג את הדוח יש לנקוט בפעולות הבאות:

1. יש להכנס לתפריט דוחות> פעילוית> התפלגות שלבי תהליכים

2. לבחור את פרק הזמן שאתם רוצים להציג מתאריך ועד תאריך.
כך אפשר למשל לבחור תצוגת נתונים מתחילת החודש ועד סופו, או אפשר לבחור תקופה בחודש כדי להשוות את תחילת חודש לסוף חודש, או רבעוני יומי וכיו"ב

3. יש לבחור עובד מסוים שעבורו רוצים להציג את הנתונים, או לבחור באפשרות "כל העובדים"

4. לבחור את התהליך, המשימה, שאת נתוניה אנו רוצים להציג, מתוך רשימת המשימות המוצעת

בסיום נלחץ על הצג נתונים


הדף המוצג בפנינו עתה מציג מספר עמודות:

1. עמודת השלב הראשון, היא המציגה את אופן הטיפול הראשוני בליד, כפי שמוגדר לכם בתהליך הארגוני. לכל שלב ראשון כזה שנבחר תוצג שורה נפרדת

2. העמודה הבאה מכילה את פירוט השלבים עם ציון כמותי לכל שלב ושלב כמה "לידים" עברו בכל אחד מהשלבים

3. העמודה השלישית היא תצוגת 'תרשים פאי' של פילוח התוצאות

4. עמודת הסיכום מציגה כמה לידים עודם פתוחים בטיפול, כמה סגורים, וכמה סך הכל לידים נכנסו עבור השלב הראשון שמוצג.הדוח המוצג בפנינו כתוצאה מציג מספר עמודות:


דוח התפלגות שלבים בתהליך

דוח התפלגות שלבים בתהליך יכול לעזור לכל מנהל מערכת בניתוח הנתונים בטיפול בכל תהליך המוגדר במערכת, ולפלח את שלבי ואופן הטיפול.

כך, למשל, מי מכם ששלב ראשון מוגדר במערכת אצלו כפניה בעקבות פרסום כלשהו, יכול לדעת האם קיבל תמורה לכספו בעבור אותו פרסום והאם יש טעם להמשיך עם פרסום זה או לא.

עוד אפשר באמצעות הדוח לעקוב ולתגמל עובדים שטיפלו וסגרו המון לידים נכנסים, ולעודד ולשפר עובדים שיש צורך בכך ועוד ועוד.