מדריך למשתמש - Frontask CRM

עדיין לא לקוחות?

מועדון לקוחות ודירוג עובדים


מערכת Frontask CRM מאפשר לכם לנהל מעקב ניקוד הן ללקוחותיכם והן לעובדים, ולנהל מועדון לקוחות
ניקוד יוכל לשמש אתכם הן למעקבים על פעילויות , על רכישות והן להענקת הטבות.

על מנת להתשמש בניקוד על מנהל המערכת להכנס לתפריט התהליכים הארגוניים, לבחור בתהליך שיבחר ולהצמיד לכל שלב את הגדרת הניקוד שירצה לתת. 

לתשומת לבכם - מנהל מערכת יכול להגדיר ניקוד לכל שלב כולל ניקוד שלילי, ניקוד שהוא מספר עשרוני, וגם להגדיר ללא ניקוד, כלומר 0.

אפשר לתת ניקוד לשלב ללקוח, לעובד או לשניהם.

בפעילות עצמה המערכת תעשה סיכום של הניקוד אותו הגדרתם, הן בעבור הלקוח והן בעבור.

לתשומת לבכם מנהל המערכת יכול לשנות בכל נקודת זמן את הניקוד המוצמד למשימה, אך השינוי יחול רק מנקודת זמן זו ואליך ואינו משפיע לאחור.

באופן זה נוכל להעניק ניקוד לנציגים המתאמים פגישות, ניקוד מסוים על תיאום הפגישה, ניקוד על פגישה שהתקיימה והורדת ניקוד על פגישה שבוטלה.
באופן זה גם נוכל להגדיר שלבי מימוש נקודות למשל - שלב שיוריד 100 נקודות של מימוש או יותר בהתאם לתוכנית נקודות שאתם מכילים מול לקוחותיכם וליצור שלבים שונים כאלו.הגדרת ניקוד לשלבים בתהליך

בלשונית המשימות בכרטיס לקוח התווספה לשונית "ניקוד".
בלשונית זו תוכלו לראות את הניקוד שצבר הלקוח כבר בכניסה ללשונית המשימות ולהגדיר באמצעות זה מועדון לקוחות

לחיצה על הלשונית תכניס אתכם לצפות בפירוט הניקוד:
התהליך
השלב
התאריך בו בוצע העדכון
העובד שביצע את העדכון
הערות שנכתבו 
הניקוד לשונית ניקוד המשימות

בתפריט דוחות > פעיליות תוכלו למצוא דוח "סיכום ניקוד משימות".

בדוח זה תוכלו לראות את העמודות הבאות:
שם פרטי
שם משפחה
טלפון נייד
התהליך
השלב
תאריך ביצוע העדכון
העובד שביצע את העדכון
ההערה שנכתבה למשימה
ניקוד לאיש הקשר
ניקוד העובד.

באמצעות הדוח תוכלו לחתוך ניקוד של העובדים  - העובדים שביצעו את הניקוד, וכמובן ניקוד הלקוחות שאותו נוכל לחתוך ולסווג ולעקוב אחר מועדון הלקוחות שיצרנו ועל ניקוד הלקוחות

דוח סיכום ניקוד המשימות

בדף הבית ניתן להגדיר כך שעובדים, על פי פרופיל יראו את לשונית ניקוד העובדים
בלשונית ניקוד העובדים תהיה תצוגה גרפית על פי מקרא צבעים לחודשים השונים. מעבר על כך עמודה תציג את סיכום הנקודות של אותו חודש

גרף ניקוד העובדים