מדריך למשתמש - Frontask CRM

עדיין לא לקוחות?


תיאום פגישות

במערכת Frontask CRM ניתן לתאם פגישות במספר דרכים 
1. ניתן לקבוע פגישה באמצעות משימה על ידי סימון בתיבת  הסימון "הצג ביומן"
2.ניתן לקבוע פגישה בחוץ הפגישות בכרטיס איש הקשר ולחיצה על הכפתור פגישה חדשה
3. ניתן לקבוע פגישה ביומן הפגישות על ידי לחיצה כפולה בתאריך ובשעה שתרצו לתאם בה את הפגישהתיאום פגישה דרך משימה

תיאום פגישה באמצעות משימה מאפשר לכם בבת אחת לעדכן את המשימה וכבר באותה הזדמנות לעדכן את המשימה ולקדמה לשלב הפגישה.
כבר בשלב זה יש לבחור את התאריך והשעה של הפגישה, ולסמן בתיבת הסהימון "הצג ביומן".
לחיצה על תיבת סימון זו תפתח תיבה נוספת שבה יש להזין את פרטי הפגישה עצמה ולהגדיר את הפרטים הבאים:

1. מיקום הפגישה
2. סימון האם הפגישה חיצונית - אם הפגישה חיצונית הכתובת תלקח מכרטיס איש הקשר
3. שליחת זימוני מייל
4. שליחת זימוני סמס מיידי
5. תזכורת אוטמטית לפגישה יום לפני
6. נושא הפגישה
7.הערות נוספות לפגישה
8. משתתפים נוספים


תיאום פגישה באמצעות עדכון משימה

תיאום פגישה דרך כפתור פגישה חדשה

תיאום פגישה דרך כפתור פגישה חדשה, ביומן, או בחוץ הפגישות בכרטיס איש הקשר, ואף בחוץ הפגישות בפרויקט
מאפשר לכם לתאם פגישה מול איש הקשר, או הפרויקט, לקבוע את תאריך הפגישה, שעת ההתחלה והסיום שלה
את נושא הפגישה, צבע הפגישה, הערות משתתפים נוספים וכן את זימוני הפגישות במייל ובסמס.

תוכלו גם לקבוע סדרת פגישות באמצעות סימון בתיבה סדרת פגישות ואז לקבוע מבין האפשרויוות הבאות:
1. האם הפגישה שבועית או חודשית
2. את מספר הפגישות / המופעים של הפגישה כפי שיופיעו
3. האם להציג את הפגישות בימי פעילות בלבד  (כלומר האם לדלג על ימים המוגדרים כסופי שבוע  (שישי ושבת).

לכל הפגישות שתיצרו כסדרת פגישות תיווצר פגישה עצמאית ביומן אותה תוכלו לשנות ולערוך.

באם קבעתם סדרת פגישות וסימנתם באפשרות סמס מיידי משתתפי הפגישה כולם יקבלו את הזימון באופן מיידי לכלל הפגישות המתוכננות בסדר
וכך גם אם סימנתם זימוני מייל לפגישה.

באם סימנתם תזכורת אוטמטית יום לפני , אזי התזכורת תשלח יום לפני הפגישה למשתתפיה כתזכורת אוטמטית.

תיאום פגישה מכפתור פגישה חדשה

תיאום פגישה באמצות היומן

ניתן בחלונית היומן להגיע לתאריך בו תרצו לתאם את הפגישה ולשעה היעודה וללחוץ לחיצה כפולה בחלונית הזמן שתבחרו.
לחיצה כפולה בחלונית זמן זו תפתח את חלונית הפגישה כאשר התאריך והשעה כבר מוזנים.
במקרה זה עליכם יהיה להזין את נושא הפגישה, המיקום,פ הצבע, ההערות והמשתתפים וכן באם תרצו לשלוח זימוני במילי או תזכורות סמס למשתתפי הפגישה.

גם במקרה זה תוכלו לזמן ולהגדיר יצירה של סדרת פגישות בדיוק באותו האופן ואז לקבוע מבין האפשרויוות הבאות:
1. האם הפגישה שבועית או חודשית
2. את מספר הפגישות / המופעים של הפגישה כפי שיופיעו
3. האם להציג את הפגישות בימי פעילות בלבד  (כלומר האם לדלג על ימים המוגדרים כסופי שבוע  (שישי ושבת).

לכל הפגישות שתיצרו כסדרת פגישות תיווצר פגישה עצמאית ביומן אותה תוכלו לשנות ולערוך.

באם קבעתם סדרת פגישות וסימנתם באפשרות סמס מיידי משתתפי הפגישה כולם יקבלו את הזימון באופן מיידי לכלל הפגישות המתוכננות בסדר וכך גם אם זימנתם זימוני מייל לפגישה.
באם סימנתם תזכורת אוטמטית יום לפני , אזי התזכורת תשלח יום לפני הפגישה למשתתפיה כתזכורת אוטמטית.

תיאום פגישה באמצעות יומן הפגישות