מדריך למשתמש - Frontask CRM

עדיין לא לקוחות?

דו"ח פעילויות


כדי להקל על מנהלים לבצע מעקב אחרי הפעילות של העובדים, המערכת בנויה לספק מידע מסוגים שונים, אודות הפעילות המתבצעת על ידי כל אחד מהעובדים, ועבור כל אחד מהלקוחות במערכת.

דו"ח הפעילויות לעובדים, מאפשר למנהל לקבל מידע מפורט על הפעילות של כל אחד מהעובדים עבורו, בטווח תאריכים מבוקש. כדי להכנס לדו"ח, יש לבחור בתפריט הראשי: דוחות -> פעילויות -> פעילויות לעובדים.

עם הכניסה לדו"ח, יש לבחור את שם העובד ואת טווח התאריכים המבוקש, וללחוץ על "הצג נתונים".


דו"ח פעילויות

דוח פעילות העובדים מציג את כלל הפעילויות בהם עובד מסוים היה מעורב בחתך התאריכים שהגודר ויציג בנוסף את :
1. הלקוח בו טיפל
2.התהליך
3.  אם ישנם פרטי מידע נוסף (שדות הנלווים לתהליך)
4. מה הסטטוס הנוכחי של המשימה
5.סיכום כלל השלבים שהטיפול במשימה בלקוח זה עברה
5. תאריך היצירה של המשימה
6. תאריך הטיפול האחרון של המשימה ועל ידי מי טופלה
7. תאריך היעד של המשימה
8.אפשרות לעדכן את המשימה