מדריך למשתמש - Frontask CRM

עדיין לא לקוחות?

ניהול פרטי איש קשר קייםבמערכת הCRM אנו מנהלים כל הזמן את מאגר הנתונים ופרטי אנשי הקשר - לקוחות , ספקים , מתעניינים ועוד.
פרטים אלו יכוים להשתנות מידי פעם ולהתעדכן, ואנו כמובן נרצה לשמור על מסד נתונים עדכני ומדויק ככל האפשר.
על מנת לעשות שינוי ועריכת פרטים לאיש קשר הקיים במערכת נא עקבו אחר ההוראות הבאות

כרטיס איש קשר


1. יש לטעון את כרטיס איש הקשר באמצעות חיפוש, או הקשה על שם איש הקשר באחד ממסכי המערכת (כמו רשימת 
    המשימות, או באחד מדוחות המערכת).

2. על המסך יופיע כרטיס איש הקשר, המכיל מספר לשוניות. בלשונית הראשית (פרטים כלליים), ניתן לעדכן את פרטי 
    איש הקשר, או להוסיף פרטים חדשים. לאחר כל עדכון בלשונית הזו, תופיעה הערה בחלק העליון של המסך לגבי 
    הצורך בשמירת הפרטים. 

3. עבור פריטי מידע מסויימים (דוא"ל, אתרי אינטרנט, כתובות, פרופילים), המערכת מאפשרת שמירה של מספר ערכים 
    עבור כל איש אשר. עדכון הנתונים הללו מתבצע במבנה טבלאי בתוך כרטיס איש הקשר, אשר מאפשר הוספה או מחיקה 
    של ערכים, ועדכון נתונים קיימים.

4. כדי לשמור את הפרטים שנוספו או שונו, יש ללחוץ על כפתור השמירה בחלק העליון של המסך.

5. בכל עת, ניתן לגשת אל אופציית החיפוש בראש המסך (או באמצעות התפריט הראשי אנשי קשר > חיפוש אנשי קשר), כדי לחפש ולטעון כרטיס איש קשר שונה.
לחצו כאן, להסבר על לשונית: תהליכים

לחצו כאן, להסבר על לשונית: דואר אלקטרוני
לתשומת לבכם, ניתן לעדכן את הפרטים הכללים של איש קשר גם בעת עדכון פרטי משימה. 
לחצו על תיקית העדכון של המשימה, ובחלון שיפתח בפניכם בחרו בלשונית פרטים כללים
בעת פתיחת לשונית זו תוכלו לראות את מקצת הפרטים הכללים של איש הקשר - כמו שם , טלפון מייל ועוד, ולחיצה על הכפתור עדכון פרטים יאפשר לכם לעדן את הפרטים ולבצע שמירה ועדכוני של נתונני הלקוח