מדריך למשתמש - Frontask CRM

עדיין לא לקוחות?

ניהול המערכת , סוגי מוצרים


הוספת קטיגוריות מוצרים

רשימת סוגי מוצרים

תחת תפריט ניהול המערכת>סוגי מוצרים נוכל לקבוע את הקטיגוריות אליהם נכניס בשלב הבא את רשימת המוצרים שלנו. יש לחשוב ולתכנן מבעוד מועד את הקטיגוריות העיקריות שלנו כדי שנוכל להזין מוצרים, ובכל שלב מאוחר יותר נוכל תמיד להוסיף קטיגוריות חדשות, או לערוך את הקיימות.

1. כדי להוסיף קטיגוריה חדש של מוצרים (סוגי מוצרים) ניגש לתפריט ניהול המערכת >  סוגי מוצרים.
2. בחירה באייקון "הוספת ערך חדש" תפתח חלון קטן ובו נדרש להזין את:
3. הערך החדש, תיאור קצר.

ברגע שהוספנו ערכים חדשים, הם יופיעו לנו תחת הסעיף קטיגוריה כשנזין מוצר למערכת, ונוכל לקשר אותו לקטיגוריה אליה הוא שייך, כך תמיד נוכל להיות במעקב מסודר אחרי קטיגוריות ונושאים.

הוספת סוג מוצר חדש