מדריך למשתמש - Frontask CRM

עדיין לא לקוחות?

קבלת סטטוס משימות עבור העובדים


מנהלים אשר משתמשים במערכת, עם מספר עובדים ומשימות רבות לביצוע, זקוקים לכלים ניהוליים שיסייעו להם במעקב אחרי ביצוע המשימות. לכן, בכל אחד מהמסכים אשר קשורים לפעילויות במערכת, המנהל יכול לראות את רשימת המטלות והפגישות עבור כל אחד מהעובדים שלו (ע"פ מבנה ארגוני גמיש).

בנוסף, המערכת מאפשרת דו"ח כללי עם סטטוס המשימות של העובדים, למבט קל ומהיר על ביצועי העובדים, וסטטוס המשימות הנוכחי שלהם.

כדי לראות את הדו"ח (עבור מנהלים בלבד), יש לבחור בתפריט הראשי: תפריט אישי -> סטטוס משימות - עובדים


סטטוס משימות