מדריך למשתמש - Frontask CRM

עדיין לא לקוחות?

טיפול במשימות - לפי סטטוס


המערכת מאפשרת לכל משתמש, צפייה ברשימת המשימות הפתוחות עבורו, ועבור מנהל, צפייה ברשימת המשימות הפתוחות גם עבור כל אחד מהעובדים שלו. ניתן לצפות ולטפל במשימות על פי תאריכי יעד, או על פי סטטוס נוכחי.

כדי לצפות ברשימת המשימות על פי סטטוס:

1. בתפריט הראשי, יש לבחור: תפריט אישי -> סיכום משימות לפי סטטוס

2. על המסך יופיע מסך עם סיכום המשימות הפתוחות, מאורגן על פי סוגים וסטטוסים, תוך פרישה של הסיכום לפי זמנים, והדגשה של משימות אשר תאריך היעש שלהן חלף.

3. מנהל אשר מוגדרים עבורו כפיפים במערכת, יכול לצפות ברשימת המשימות הפתוחות עבורם, על ידי בחירת שם 
    העובד הרצוי, ולחיצה על "הצג נתונים".

רשימת משימות


כדי לעדכן סטטוס של משימה מתוך הרשימה, יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. בעת בחירה של המשימה מתוך הרשימה, על ידי לחיצה על "בחירה" עבור המשימה הרצויה, יופיע על המסך סטטוס המשימה העדכני, עם אפשרות לעדכון פרטים ולשני סטטוס טיפול.

2. השלב הבא: יש לבחור את הסטטוס הבא בתהליך, מתוך רשימת השלבים האפשריים.

3. העברה לטיפול: ניתן לבחור עובד ספציפי, אשר יהיה אחראי לטיפול במשימה. במידה ולא נבחר עובד, המערכת 
    תעביר את המשימה באופן אוטומטי אל העובד בעל התפקיד המתאים.

4. תאריך יעד: בעת בחירת השלב, נבחר באופן אוטומטי גם תאריך היעד, אך ניתן לשנות אותו באמצעות התאריכון. 
    בנוסף, ניתן לבחור שעה ספציפית, וכן להוסיף את המשימה באופן אוטומטי אל יומן הפגישות,

5. תיאור קצר: תיאור כללי עבור המשימה

6. הערות: הנחיות ספציפיות, או דגשים, עבור הטיפול בשלב הנוכחי במשימה.

7. קבצים מצורפים: ניתן לצרף קבצים לתיעוד, אשר יופיעו תמיד בעת צפייה בפרטי המשימה.

7. לחיצה על "עדכון" תעדכן את סטטוס ותאריך המשימה עבור איש הקשר, ותעביר אותה באופן מיידי לטיפול העובד 
    המתאים.


רשימת משימות

עדכון מספר משימות בו זמנית