מדריך למשתמש - Frontask CRM

עדיין לא לקוחות?

הפקת חשבוניות מסכדי להפיק מסמך חשבונית מס נלחץ על החוצץ חשבוניות מס ושם על הוספה, או על האייקון חשבונית,
אשר יפתח בפנינו חלון חדש בו נדרש להזין את הפרטים הנוגעים לחשבונית זו:

א. פרטים כלליים ו- ב. רשימת הפריטים

א. פרטים כלליים: 

1. אחוז המע"מ; מטבע התשלום; תאריך הרכישה; ת. יעד לתשלום ונוכל גם לרשום הערות ידניות כלשהן

2. עלינו להגדיר שאנו מעוניינים להפיק מסמך זה כחשבונית מס ונסמן בתיבת הסימון.

3. להגדיר האם חשבונית זו היא חשבונית מס חיוב או זיכוי

בסיום הזנת הפרטים הכללים נלחץ המשך להזנת פריטים


הפקת חשבוניות מס - שלב א פרטים כלליים

ב. רשימת פריטים: יש לבחור ולהזין את הפריטים בגינן יוצאת החשבונית.

1. באמצעות תפריט ההוספה המהירה נוכל לבחור את הפריטים הקיימים במערכת על המחיר שהוזן להם. לאחר שבחרנו את הפריטים נלחץ על הוספה.
באם קבענו מחיר אחר ללקוח המסוים ניתן באמצעות עפרון העריכה לעדכן הן את המחיר והן את הכמות (כברירת מחדל מתווספת יחידה אחת בכל פעם)

שימו לב בעזרת לחיצה על הנקודות בצד שמאל של כל פריט ניתן לסדר את הופעת הפריטים בחשבונית על ידי גרירת הפריט מעלה ומטה בתוך הרשימה.

2. ניתן לעדכן את סכום ההנחה אם ניתן ללקוח (יש להזין את הסך הכספים של ההנחה שניתן) וללחוץ על עדכון הנחה

3. המערכת מאפשרת גם עיגול אגורות כלומר המערכת תעשה חישוב ותעדכן את המחיר כלפי מעלה (מ 50 אגורות ומעלה) או מטה (עד וכולל 49 אגורות) שיצא סכום שלם ועגול בהתחשב גם במע"מ

בסיום נלחץ על שמירה.
 

הפקת חשבוניות מס - שלב ב רשימת הפריטים

לאחר לחיצה על כפתור השמירה המערכת תאפשר לנו לשמור , פעם אחת ויחידה, את חשבונית המקור.

נוכל לשמור את המסמך כקובץ PDF חתום דיגיטלית אל המחשב ולהעבירו בדואר אלקטרוני ללקוחות אשר הביעו הסכמתם לכך, באמצעות אחת מתבניות המייל הקיימות במערכת (יש להכין מראש תבנית מייל לצירוף חשבוניות מס).

המסמך ישלח אל הלקוח כקובץ PDF חתום דיגיטלית, המעיד על מהימנות המסמך, על מועד יצירתו, ועל כך שלא נערך בו שום שינוי, וזאת על פי דרישות הוראות החוק.
 

הפקת חשבוניות מס - שלב ג הפקת חשבונית מס מקור

שימו לב לאחר סגירת חלונית זו ניתן יהיה להפיק העתק נאמן למקור בלבד בעבור המסמך.

לאחר הזנת חשבונית נוכל לראות כי מצב החשבון בכרטיס הלקוח התעדכן בהתאם לסכום אותו בגינו יצאה החשבונית.

נוכל גם לראות שניתן להפיק העתק נאמן למקור של החשבונית.
 

הפקת חשבוניות מס - שלב ד הפקת העתק ועדכון מצב החשבון בכרטיס לקוח