מדריך למשתמש - Frontask CRM

עדיין לא לקוחות?

הנהח"ש הפקת קבלות מוכרות למס בכרטיס הלקוחבמדריך זה נלמד כיצד ניתן להפיק במערכת קבלה מוכרת לצרכי מס עבור לקוחותינו.

כדי להפיק מסמך קבלה נלחץ על החוצץ קבלות ושם על הוספה, או על האייקון קבלה, אשר יפתח בפנינו חלון חדש בו נדרש להזין את הפרטים הנוגעים לחשבונית זו: א. פרטיים כללים ו-ב. תשלומים

א. פרטים כלליים:

1. מטבע התשלום; תאריך הפקת הקבלה; ונוכל גם לרשום הערות ידניות כלשהן

2. עלינו להגדיר שאנו מעוניינים להפיק מסמך זה כ- קבלה ונסמן בתיבת הסימון.

3. להגדיר האם קבלה זו היא קבלה מסוג תקבול או החזר

4. בנוסף המערכת מציעה לנו גם אפשרות 'לסגור' חשבונית פתוחה כנגד הזנת התשלום שקיבלנו.
 
בסיום נלחץ על המשך להזנת תשלומים

 

הפקת קבלה - שלב א פרטים כלליים


ב. תשלומים יש להזין את פרטי התשלום שקיבלנו:

תאריך התשלום; סכום; אופן התשלום; בנק; סניף; מס' החשבון / אסמכתא; מס' הצ'ק / פרטים.

נוכל גם להגיד למערכת שזהו תשלום מתמשך כלומר ללחוץ על מספר השורות כמספר הצ'קים שקיבלנו – המערכת תדע לקדם את מספר הצ'ק בצורה עוקבת על פי הראשון שבהם וגם לקדם את התאריך כל פעם חודש קדימה.

בסיום הזנת כל הפריטים הללו נלחץ על הוספה כדי להוסיף את שורת פרטי התשלום שהכנסנו.

לסיום נלחץ על שמירה.

 
 

הפקת קבלה- שלב ב הזנת פרטי התשלום

לאחר לחיצה על כפתור השמירה המערכת תאפשר לנו לשמור , פעם אחת ויחידה, את הקבלה שהפקנו.

נוכל לשמור את המסמך כקובץ PDF חתום דיגיטלית אל המחשב ולהעבירו בדואר אלקטרוני ללקוחות אשר הביעו הסכמתם לכך, באמצעות אחת מתבניות המייל הקיימות במערכת (יש להכין מראש תבנית מייל לצירוף קבלות).

המסמך ישלח אל הלקוח כקובץ PDF חתום דיגיטלית, המעיד על מהימנות המסמך, על מועד יצירתו, ועל כך שלא נערך בו שום שינוי, וזאת על פי דרישות הוראות החוק.

 

הפקת קבלת מס - שלב ג הפקת קבלת מס מקור

שימו לב לאחר שסגרנו את חלונית מסמך המקור ניתן תמיד להפיק מסמך העתק נאמן למקור בעבור קבלה זו.

לאחר הזנת קבלה מאזן התשלום בכרטיס הלקוח מתעדכן ומתאזן בהתאם לסכום אותו היה חייב קודם הזנת הקבלה, וכמובן , על פי סכום הקבלה אותו ציינתם.

הפקת קבלת מס - שלב ד הפקת העתק ועדכון מצב החשבון בכרטיס לקוח