מדריך למשתמש - Frontask CRM

עדיין לא לקוחות?

הנהח"ש - הגדרות כלליותמערכת Frontask CRM מאפשרת לכם להגדיר עוד טרם הפקת מסמך הנהלת החשבונות הראשון את הספרור העוקב למסמכים ,
וזאת תוך הקפדה על כך שתוכלו להיות מתואמים עם מערכות קודמות שלכם,
כיון שאסור על פי החוק להפיק מסמכים עם ערך רשומה זהה לכזה הקיים כבר באותה שנת המס.

כדי להגדיר את המספר ההתחלתי של כל מסמך הנהלת חשבונות במערכת גשו לתפריט ניהול המערכת> הגדרות המערכת> כספים

תחת הכותרת מספרי התחלה תוכלו לציין את הערך של המסמך הראשון שיופק במערכת וזאת בהתאם למסמכים הנמצאים כבר בידכם.

שימו לב: אחר הפקת מסמך מסוג כלשהו, לא ניתן יהיה לשנות את מספרי ההתחלה עבור אותו סוג מסמך.


בנוסף, תוכלו למצוא בתפריט ההגדרות גם את פרטי העיצוב בעבור מסמכי הנהלת החשבונות שלכם.
תוכלו לטעון את לוגו החברה לשימוש במסמכים,
להזין את שם החברה ומספר החברה ברשם החברות,
טלפון, פקס, דוא"ל ואת אתר האינטרנט של החברה,
את כתובת החברה יש להזין בכרטיס החברה, 

שימו לב
לכך שחובה למלא את שם החברה, מספרה, וכתובתה במסמכי חשבוניות וקבלות.

 


הגדרות כלליות - מסמכי הנהלת חשבונות

בעזרת מסך ההגדרות בחוצץ הכספים ניתן לקבוע את האפשרויות הבאות, איש איש לפי הנוהג שהוא נוהג ביום עד כה:

1. האם להציג את חתימת העובד שהפיק את המסמך החשבונאי במסמך, או לא. אם תרצו שלא יוצג במסמך החשבונאי שם העובד המפיק, בטלו את סימון ה"וי" מתיבת סימון זו, כך שהתיבה תשאר ריקה.

2. הםא להציג את שם איש הקשר המזמין בחשבונית או את שם החברה בלבד. אם תחליטו שברצונם שיוצג שם החברה המזמינה, ללא שם הלקוח המזמין, בטלו את סימון ה"וי" מתיבת סימון זו, כך שהתיבה תשאר ריקה.

3. האם להציג את הכתובת המוזנת בכרטיס הלקוח או לא.

להזכירכם לאחר שינוי במסך ההגדרות יש ללחוץ על אייקון הדיסקט לשם שמירת השינוי.


שינוי הגדרות בעבור חשבוניות וקבלות

חתימה דיגיטלית

על פי "חוק חתימה אלקטרונית" על כל מסמך של הנהלת חשבונות המופק באמצעות מערכת הנהלת חשבונות ממוחשבת להיות חתום דיגיטלית. 

משמעות החתימה הדיגיטלית הינה שהקובץ נוצר על ידי בעליו, באופן כזה שלא ניתן להתכחש לו, וכן שלא נערך שינוי במסמך. 

כדי לאפשר לכם לעבוד עם מודול הנהלת החשבונות במערכת , המערכת מייצרת קבצים אשר נחתמים דיגיטלית באמצעות המערכת, באופן כזה המעיד על תאריך ושעת יצירתם, וכן מעיד שלא נערך בהם כל שינוי. 

החתימה הדיגיטלית של מערכת Frontask CRM עומדת בדרישת לשון החוק בעבור "חתימה אלקטרונית מאובטחת". 

עליכם לדאוג לקבלת אישור מאת נמעניכם לכך שיקבלו מכם מסמכים החתומים דיגיטלית.
 
 

חיתום דיגיטלי של מסמכים בFrontask CRM