מדריך למשתמש - Frontask CRM

עדיין לא לקוחות?

דוח סטטוס קמפיינים


מערכת Frontask CRM מאפשרת לכם לקבל תיעוד על הקמפיינים היוצאים שלכם אל הלקוחות.

המערכת מאפשרת לכם באמצעות הדוח לדעת לכמה אנשי קשר הקמפיין נוצר (כלומר כמה סך אנשים ענו על בחירתכם),
לכמה מהם הוא נוצר בהצלחה (לדוגמא בניפוי אלו שאין להם כתובות דואר אלקטרוני)
ובנוסף מאפשרת לכם לדעת מי מלקוחותיכם פתחו את הקמפיין ששלחתם (כלומר מי אישר שאכן קרא את המייל).

עתה בעזרת מסך סטטוס הקמפיינים תוכלו גם לדעת מי ביקש להיות מוסר מרשימת התפוצה שלכם - כלומר מי מהנמענים לחץ על האפשרות להסיר עצמו מרשימת התפוצה לקמפיינים העתידיים שלכם

במסך סטטוס הקמפיינים תוכלו לדעת כמובן גם את הפרטים הבאים: מועד יצירת הקמפיין, את סוג הקמפין (מייל/ סמס/ תהליך) - בעבור קמפין תהליכים תדעו גם איזה תהליך נפתח ובאיזה שלב; בעבור קמפיין של מיילים תוכלו לדעת את שורת הנושא של המייל.

חשוב לציין בהקשר זה כי המערכת תאפשר לכם להמשיך ולשלוח מייל בודד אל נמען זה או לשלוח אליו סמס שלא במסגרת קמפיין

צילום מסך דוח סטטוס קמפיינים


מערכת Frontask CRM מאפשרת לכם עתה לעשות גם קמפיין המשך - כלומר המערכת מאפשרת לכם לשלוח מייל המשך או מייל אחר לכל קבוצת האנשים אליהם נשלח הקמפיין, כמובן בניפוי אלו שביקשו להיות מוסרים מרשימת התפוצה.

כדי לעשות זאת גשו למסך סטטוס קמפיינים (באמצעות תפריט קמפיין/ניוזלטר > סטטוס קמפיינים)

לחיצה על המספר תחת עמודת אנשי קשר תפתח בפניכם את רשימת אנשי הקשר אליהם נשלח הקמפיין בהצלחה. לכל קמפיין קיימת השורה שלו ואנשי הקשר הרלוונטים לו.

כדי לעשות קמפין המשך נלחץ על הקישור יצירת קמפיין חדש והמערכת תוביל אותנו למסך הקמפיינים, עם רשימה מותאמת אישית (כלומר נבחרו מראש אנשי קשר - אלו אנשי הקשר אליהם נשלח הקמפין האחרון). משם ההמשך כרגיל - בחירת סוג הקמפין, התבנית המתאימה וכו').

   

צילום מסך רשימת אנשי הקשר אליהם נשלח הקמפין ויצירת קמפין המשךהמערכת מאפשרת לכם לעשות גם קמפיין המשך לקבוצת אנשי הקשר אשר אישרו בלבד את קריאת המייל הקודם, וכך אנו יכולים לפנות לקבוצת המתעניינים החמים ביותר לגבי המייל הקודם שנשלח.

כדי לעשות זאת נלחץ המספר תחת עמודת נקראו ונלחץ על הקישור יצירת קמפיין חדש אשר יוביל אותנו למסך קמפיין חדש עם רשימה מותאמת אישית , היא רשימת אנשי הקשר שאישרו את קריאת הקמפיין הקודם.  

צילום מסך רשימת אנשי הקשר שקראו את הקמפין ויצירת קמפין המשך


לעיתים ישנם לקוחות המבקשים להסיר את עצמם מרשימת התפוצה, כלומר אינם מעוניינים עוד לקבל דיוורי פרסום מאיתנו.
לקוחות אלו יכולים להסיר את עצמם באמצעות קישור המתווסף לכל קמפיין היוצא מהמערכת.
הדבר נעשה כדי להקל עליכם ועליהם לנהל מאגרי רשימות תפוצה תקינות ולמנוע הפצת דואר אלקטרוני פרסומי למי שאינו מעונין בכך.

לכל קמפיין שתפיץ המערכת יתווסף באופן אוטמטי הקישור "להסרה מרשימת התפוצה לחץ כאן",
לחיצה על קישור זה תוביל את הנמען שלכם אל דף אינטרנט, המאפשר לו להסיר את עצמו מרשימת התפוצה וגם יאפשר לו לכתוב הערה מדוע הוא עושה זאת, או לחילופין להימלך בדעתו ולהישאר ברשימת התפוצה שלכם.

 
בסוף כל קמפיין תוכלו לדעת מי הנמענים שביקשו להיות מוסרים מרשימת התפוצה שלכם על ידיד לחיצה על המספר תחת עמודת הוסרו במסך סטטוס הקמפיינים.
בעבור מי מהם שכתב הערה תוכלו גם לראות את ההערה שכתב בדף הבקשה להסרה.  

 

צילום מסך - רשימת אנשי הקשר שביקשו להסיר עצמם מרשימת התפוצה

מערכת Frontask CRM מאפשרת לכם עתה לקבל את רשימת אנשי הקשר שהמייל שנשלח אליהם באמצעות הקמפיין לא הגיע ליעדו, בין אם משום כתובת שהוזנה לא נכון, או כתובת שאינה קיימת יותר וכיו"ב.

כדי לראות את כל המיילים שחזרו/ שגוים בעבור קמפין לחצו על המספר המופיע תחת עמודת חזרו/ שגוים ותקבלו את רשימת אנשי הקשר שהקמפיין שלכם אליהם לא הגיע, כל קמפיין בשורה בפני עצמו.

לנוחותכם תוכלו להפעיל אל מול אנשי קשר אלו קמפין תהליך מסוג טיוב נתונים וליצור משימה לאחד העובדים ליצור קשר ולברר את פרטי המייל הנכונים, בעבור הקמפיינים הבאים שלכם.

צילום מסך - מיילים שחזרו / שגוים