מדריך למשתמש - Frontask CRM

עדיין לא לקוחות?

תשלומים בכרטיס לקוח


מערכת Frontask CRM מאפשרת לכם לשלוח הצעות מחיר ללקחותיכם, לציין את הזמנותיהם מכם ובכך לציין כמה בעצם הם חייבים לכם, וגם לאזן ולציין את התשלומים שהם מעבירים אליכם, וכל זאת בקלות.

הזנת תשלומים ותקבולים בכרטיס לקוח

בנית הצעת מחיר עבור לקוח נעשית מתוך כרטיס הלקוח הספציפי שעבורו נעשית הצעת המחיר (ר' חיפוש חכם של אנשי קשר).

בחוצץ כספים
, נוכל לראות את היסטורית הצעות המחיר, ההזמנות ומאזן התקבולים מלקוח מסוים. כדי להזין תקבול מלקוח נבחר בתשלומים / תקבולים

1. כדי להוסיף הצעת מחיר ללקוח נבחר בהוספת תשלום/ תקבול

2. יפתח חלון חדש ובו שני חוצצים: פרטים כללים לגבי הצעת המחיר ו-תשלומים, שירכיבו את התשלום המוזן.

נמלא את הפרטים הכלליים הבאים:
  • מטבע (ברירת המחדל היא ש"ח),
  • תבנית התשלום/ תקבול הקשורה להצעה. 
  • בחירת התבנית היא תנאי חובה להמשך ההזמנה, מערכת FronTask תדע לקשר את הנתונים מהתבנית עם רשימת התשלומים/ תקבולים שתוזן. 
  • תאריך – בעבור התבנית
  • סוג - האם זהו תשלום (למשל לספקים או החזר ללקוח) או תקבול (כסף שאנו מקבלים מהלקוח)
  • הערות - הערות כלליות שנרצה לרשום בעבור תשלום / תקבול זה . נוכל לכתוב כאן כל הערה טקסטואלית שנרצה.
  • חשבוניות העסקה הפתוחות בכרטיס הלקוח - ניתן לסמן בעבור התשלום חשבון עסקה אחד או יותר לסגירה החוב
שימו לב שמספר הצעת המחיר הוגדר כחדש וינתן באופן אוטמטי על ידי מערכת FronTask.


3. לאחר שהזנו את הפרטים האלו הלחצן "המשך להזנת תשלומים" יהפוך לזמין, נלחץ עליו ונגיע להוספת התשלומים אשר יהיו מקושרים עם הזמנה זו.

 

הוספת תשלום /תקבול - 1

בחוצץ "תשלומים" נוכל להזין את הפרטים בעבור תשלום/ תקבול לפי השדות המוצעים:

1. תאריך - תאריך התשלום עצמו

2. סכום - סכום התשלום

3. אופן התשלום - מתוך רשימת ערכים שבמערכת, למשל המחאה, אשראי מזומן ועוד. (להזנת ערכים בעבור אופן התשלומים - ר' ניהול המערכת > רשימות ערכים> אופן התשלום)

4. בנק - מתוך רשימת ערכים שבמערכת (להזנת ערכים בעבור רשימות הבנקים - ר' ניהול המערכת > רשימות ערכים> בנקים)

5. סניף - הסניף בו מנהל הלקוח את החשבון ממנו בוצעה העברה / נשלח צ'ק וכו'

6.  מס' חשבון / אסמכתא

7. מספר צ'ק / פרטים

8. שורות - מספר שורות בעבור הזנת תשלומים. למשל אם נקבל 10 צ'קים עוקבים כ"א ע"ס 100 ש"ח נזין את הסכום 100 ואת מספר הצ'ק הראשון ונזין 10 שורות, כך המערכת תפתח 10 שורות של הזנת התקבול ותזין את מספר הצ'ק בצורה עוקבת , את הסכום והפרטים והתשלום יהיה עוקב חודש אחר חודש.


בסיום הזנת כל הפריטים יש ללחוץ שמירה וסיום.

המערכת תפתח שורת רישום בעבור התשלום/ תקבול, כולל אפשרות להמרות באמצעות התבנית לקובץ PDF ולהעביר ללקוח.

הוספת תשלום /תקבול - 2