מדריך למשתמש - Frontask CRM

עדיין לא לקוחות?

דוח כניסות למערכתתחת תפריט דוחות > מערכת תוכלו למצוא עתה את דוח כניסות למערכת.

דוח זה מאפשר למנהלי המערכת לראות את פעולות ונסיונות הכניסה למערכת, וגם פירוט של יציאות (מסודרות) מן המערכת.
בעזרת הדוח תוכלו לקבל את פרטי המידע הבאים:

1.מספר איש קשר

2. שם פרטי

3. שם משפחה

4. תפקיד - פרופיל המשנה של העובד

5.פעיל - האם העובד פעיל או שכבר אינו פעיל (כך ניתן לבדוק גם לגבי עובדים שעבדו בעבר)

6. שם משתמש

7. תאריך כניסה

8. שעה

9. פרטים - תחת עמודה פרטים תוכלו לקבל את המידע הבא:
כתובת IP ממנה ניסו לבצע כניסה;
הדפדפן ממנו ניסו להכנס;
מערכת ההפעלה
מידע נוסף כמו בעבור נסיונות כניסה שנכשלו (סיסמא לא נכונה וכו')

10. פעולה - נסיון כניסה או יציאה
דוח הכניסות למערכת