מדריך למשתמש - Frontask CRM

עדיין לא לקוחות?

כיצד מזכים חשבונית מס קבלה


חשבונית מס קבלה הינה מסמך מס לכל דבר וענין, וככזה לא ניתן למחוק אותו מהמערכת.

הפעולה המותרת בפסרי הנהלת חשבונות לגבי מסמכים אותם אנו רוצים לבטל נקראת פעולת סטרונו - כלומר ביטול מסמך.
במקרה שלנו כדי לבטל חשבונית מס קבלה יש לנקוט בשתי פעולות מבטלות :

פעולה ביטול לחלק חשבונית המס במסמך המקורי - כלומר חשבונית מס מסוג זיכוי

וכן פעולת החזרה על חלק הקבלה במסמך המקורי - כלומר קבלה מסוג תשלום

לחצו כאן לצפיה בסרטון ההדרכה זיכוי חשבונית מס קבלהחשבונית מסוג זיכוי

כדי להפיק חשבונית מסוג זיכוי נלחץ על אייקון "חשבון עסקה/ חשבונית" נזין את הפרטים הכללים של המסמך (מעמ , תאריך) וכן נדאג  לסמן הפקת חשבונית מס בתיבת הסימון ובבחירת הסוג נבחר בסוג זיכוי.

תחת שדה "הערות" נרשום את מספר החשבונית-מס קבלה שאנו רוצים לזכות באמצעות מסמך זה ונרשום את סיבת הביטול.

נלחץ המשך להזנת פריטים ונבחר את אותם הפריטים בדיוק, ונלחץ על "הוספה".

לאחר מכן נאשר את הפקת המסמך על ידי לחיצה על "שמירה וסיום"

בזאת הפקנו חשבונית מס מסוג זיכוי כנגד חלק החשבונית במסמך המקורי.

חשבונית מס קבלה זיכוי - שלב א- חשבונית זיכוי


קבלה מסוג תשלום/החזר

כדי להפיק קבלה מסוג תשלום/החזר נלחץ על אייקון "אישור תשלום/ קבלה" נזין את הפרטים הכללים של המסמך (מעמ , תאריך) וכן נדאג  לסמן הפקת קבלה  בתיבת הסימון ובבחירת הסוג נבחר בסוג תשלום/החזר

תחת שדה "הערות" נרשום את מספר החשבונית-מס קבלה שאנו רוצים לזכות באמצעות מסמך זה ונרשום את סיבת הביטול.

נלחץ המשך להזנת פריטים ונזין את אותו הסכום במדויק. תחת אופן התשלום תוכלו לציין סוג אותו תבחרו

לאחר מכן נאשר את הפקת המסמך על ידי לחיצה על "שמירה וסיום"

בזאת הפקנו מסמך מס קבלה מסוג תשלום/החזר כנגד חלק הקבךה במסמך המקורי.

חשבונית מס קבלה זיכוי - שלב ב- קבלה תשלום/החזר