מדריך למשתמש - Frontask CRM

עדיין לא לקוחות?

סיכום פירוט ההכנסות לפי נציג
מערכת Frotnask CRM מאפשרת לכם לקבל פירוט הכנסות עדכני של כל חודש עבור נציגי המכירות שלכם את סך ההכנסות שלו.
המערכת תציג בעבור מנהל המערכת, וכל עובד אחר שתגדירו בעבורו את הצפיה בלשונית זו, גרף שיציג בעבור כל נציג מכירות מבין העובדים הדוח יציג את סך ההכנות מהמכירות שביצע, לפי חלוקה לחודשים.

בדף הבית תוכלו להגדיר לשונית שתציג את פירוט ההכנסות לפי נציג וחודש.


גרף סיכום הכנסות לפי נציג

תחת תפריט ניהול המערכת > הגדרות המערכת > דף הבית, תוכלו להגדיר ולהציג את הלשונית "הכנסות לנציגים" אשר תציג לכם תצוגה גרפית של פירוט ההכנסות לפי נציג.
בגרף זה תוכלו לראות את סיכום ההכנסות לפני נציג למשך 13 חודשים ואת סך העסקאות של אותו נציג לכל חודש.

הגדרות המערכת לשונית דף הבית

בכל הצעת מחיר שעובד יפיק המערכת תרשום ותקשר אותו אל הצעת המחיר. פעולה זו מתבצעת באופן אוטמטי.
את הצעת המחיר אנו יכולים להמיר לאחד מסוגי המסמכים הבאים :חשבון עסקה, חשבונית מס או חשבונית מס קבלה.
המערכת תסכום רק מסמכיםמסוג חשבונית מס או חשבונית מס קבלה כהכנסה בעבור הנציג.

בכל מסמך מהסוגים האלו יוכלו העובדים לשנות את שם הנציג שעליו תספור המערכת את העסקה אם כי ברירת המחדל למסמך שנוצר מתוך הצעת מחיר יהיה העובד שיצר את הצעת המחיר.

אם ברצונכם לשנות את העובד שהעסק תחשב עליו בחרו בשם של אחד העובדים הפעילים בתיבת "נציג מכירות" את שם העובד שתרצו שהמערכת תחשב עבורו עסקה זו.

חשבונית מס - בחירת הניג המטפל

במערכת ישנו דוח אשר יציג את פירוט סכום ההכנסות לפי שנה וחודש בעבור הנציג.
באופן זה תוכלו למדוד את הנציגים השונים בחודשים השונים. סדר הנתונים שיוצגו בדוח יהיה לפי שנה וחודש.

הנתונים המוצגים בדוח הם: 
חודש
שנה
סכום
נציג המכירות

דוח סיכוםר מכירות לפי נציג