מדריך למשתמש - Frontask CRM

עדיין לא לקוחות?

דיווחי שעות


כל אחד ממשתמשי המערכת רשאי לדווח את שעות העבודה שלו, על פי לקוח ומשימה. בכל רגע נתון, ניתן להפיק דו"ח שעות עבור העובד, לקוח במערכת, או פרוייקט מסויים עבור לקוח.

דיווח שעות העבודה במערכת יכול להתבצע במספר דרכים.
באמצעות התפריט האישי או באמצעות עדכון משימה

ראשית באמצעות החלונית הייעודית לכך תחת תפריט אישי

1. בשורת התפריטים הראשית, יש לבחור: תפריט אישי -> דיווח שעות. המסך יפתח עם טווח התאריכים של החודש הנוכחי.

2. לחיצה על הוספת דיווח, תפתח חלון דיווח חדש, ובו יש לבחור את התאריך, שעות העבודה, שם הלקוח והמשימה 
    הרלווטית עבור הדיווח. ניתן לרשום גם הערות ספציפיות.

המערכת תאפשר לכם גם להגדיר את סוג הדיווח  תוכלו לבחור מבין מספר אפשרויות:
1. הקצאת שעות
2. חופשה
3. כללי - ללא משימה
4. מחלה
5. עבודהצילום מסך - דיווח שעות על משימה

בבחירה אפשרות הקצאת שעות תוכלו לבחור להגדיר שעות לניצול עבור פרויקט או לקוח לטיפול.
בפרויקט או בכרטיס איש קשר בלשונית המשימות תוכלו למצוא לשונית חדשה של דיווח שעות  ושם ניתן יהיה לראות הן את הקצאת השעות והן את הדיווח עבור שעות במשימה , כלומר במילים אחרות - כמה שעות ניתנו לביצוע וכמה נוצלו בפועל.


המערכת מאפשרת לכם לדווח שעות מסוגים שונים למשל:
1. לדווח שעות על משימות שבוצעו במסגרת עבודה. במקרה זה תהיו מחויבים לבחור את הלקוח עבורו מדווחים את השעות , והן את המשימה עליה אתם מדווחים את השעות שבוצעו בפועל.

או
2. לבצע דיווח כללי ללא משימה ורק לרשום בהערות את הדיווח עצמו (במה עסקתם באותו יום)

או
3. לבצע עדכון על ימי מחלה, או ימי חופשה.


צילום מסך - דיווח שעות כללי

אופן נוסף של דיווח השעות הוא באמצעות עדכון משימה.
ניתן לדווח את השעות ישירות מתוך חלונית עדכון המשימה, לחצו על תיבת הסימון "דיווח שעות" ותפתח בפניכם תיבה.


בתיבה זו תוכלו להזין את הפרטים הבאים:
1. תאריך (אוטמטית המערכת לוקחת את התאריך הנוכחי, אך ניתן לשנות)
2. שעת התחלה
3. שעת סיום
4. הערות.


ההערות שתרשמו בתיבה זו של דיוח השעות הן ההערות שיוצגו בדוח דיווח השעות, בין אם של העובד או של הלקוח, וכך ניתן לרשום את ההערות שנפיק בדוח בצורה מסוימת לעיני הלקוח, ואילו ההערות המופרטות יותר לשם תיעוד נוכל לכתוב בתיבת ההערות של עדכון המשימה.
ניתן כמובן גם להעתיק את ההערה מתיבת ההערות של דיווח השעות להערות עדכון המשימה אם תרצו בכך.


בדוח השעות המערכת תחשב אוטמטית את טווח הזמן על פי מה שהוזן בעדכון המשימה 

דיווח שעות בעדכון משימה


בכל רגע נתון, כל משתמש במערכת יכול להכנס ולצפות בדווחי השעות שלו לטווח תאריכים מבוקש:

דוח שעות

ישנו גם דוח בתפריט דוחות > פעילויות > דיווחי שעות כולל אשר מכיל את העמודות הבאות
1. מספר איש קשר - הוא המדווח
2. שם פרטי
3. שם משפחה
4. תאריך - התאריך עליו מדווחים 
5. שעת התחלה
6. שעת סיום
7. סך שעות  - חישוב בין שעת ההתחלה לשעת הסיום
8. נסיעה
9. הערות
10. סוג דיווח
11. דווח על ידי -מי העובד שבפועל ביצע את הדיווח
12. תאריך יצירה - התאריך בו נעשה הדיווח (למקרים בהם הדיווח מבוצע בדיעבד)
13. משימה - המה המשימה עם סוג הדיווח קשור במשימה
14. לקוח - שם - מי הלקוח, איש הקשר עליו ביצענו את הדיווח
15. לקוח - חברה = מי הלקוח על פי חברה עליו ביצענו את הדיווח