מדריך למשתמש - Frontask CRM

עדיין לא לקוחות?

דו"ח שעות - לקוחות/עובדים


בכל רגע נתון, ניתן להפיק מהמערכת דוחות שעות לטווח תאריכים רצוי, וזאת עבור שעות עבודה של כל אחד מהמשתמשים במערכת, או דו"ח שעות לחיוב עבור לקוח במערכת, שדווחו עבורו שעות.

את כל אחד מהדוחות ניתן לייצא בלחיצת כפתור לקובץ אקסל, עבור שליחה במייל או המשך פעילות אחר.

דוח דיווחי השעות יכלול את העמודות הבאות:
1. שם הלקוח
2. המשימה
3. תאריך
4. שעת התחלה
5. שעת סיום
6. העובד המבצע
7. הערות
8. סך כלל השעות שבדיווח זה
9. שורת סיכום בתחתית הדוח של חישוב כלל שעות הדיווח


כדי להפיק דו"ח שעות עבור עובד:
 
1. יש לבחור בתפריט הראשי: דוחות -> פעילויות -> דיווחי שעות - עובדים.
2. יש לבחור את טווח התאריכים הרצוי, ואת שם העובד, וללחוץ על "הצג נתונים".

דו"ח שעות - עובדכדי להפיק דו"ח שעות עבור לקוח:
 
1. יש לבחור בתפריט הראשי: דוחות -> פעילויות -> דיווחי שעות - לקוחות.
2. יש לבחור את טווח התאריכים הרצוי, ואת שם ההלקוח בחיפוש קל, וללחוץ על "הצג נתונים".

דו"ח שעות - לקוח