מדריך למשתמש - Frontask CRM

עדיין לא לקוחות?

אנשי קשר - קישורים וקשרים


Frontask CRM מאפשרת לנהל קישורים שונים בין אנשי קשר במערכת. למשל:

קשר בין לקוחות: לקוח אב ולקוח בן


קשר בין לקוח לספק


ניתן גם להגדיר קשר של איש קשר לפרויקט, וכך לייצר קבוצת עבודה, קבוצת מתעניינים או כל קבוצה אחרת.


הגדרת קשרים

ניתן לבחור באחת משתי דרכים להגרת הקישורים - כבר באמצעות היבוא יתן לקרוא על כך במדריך ייבוא אנשי קשר - שלבים אופציונאלים) או בכרטיס הלקוח.


הגדרת הקשרים והקישורים השונים נעשים בכרטיס הלקוח לגביו מתבצעים הקישורים.

יש להכנס בכרטיס הלקוח לחוצץ : פרויקטים / קישורים ולבחור באפשרות הוספת קישור / פרויקט.

המערכת תציג בעבורכם את אפשרות הבחירה בעבור סוג הקישור ותציע שלוש אפשרויות:

1. קשר ספק ללקוח
2. קשר לקוח אב -ו- לקוח בן
3. קשר בין לקוח לפרויקט


קשרים וקישורים הוספת קשרים בכרטיס לקוח
השלב הבא הוא לבחור בהתאם לסוג הקשר את הפרטים הבאים:

1. עם מי אני מקשר אותו - לפי תפריט החיפוש הרגיל: שם לקוח או ספק, או שם הפרויקט.

2. סטטוס של הקשר (למשל פעיל/ לא פעיל)

3.הגדרות חיבור הדואל בין אנשי הקשר -

 א. האם לשלוח לכל אחד מהם בנפרד (ללא)
 ב. האם לשלוח למי שמוגדר לקוח אב בלבד, או לשלוח למי שמוגדר כלקוח אב העתק נוסף על הבן
 ג. האם לשלוח מייל למי שמוגדר לקוח בן בלבד, או לשלוח למי שמוגדר לקוח בן העתק נוסף על לקוח האב


4.היחס בין אנשי הקשר
: כלומר היחס של אותו איש קשר (זה שאנו נמצאים בכרטיסו) מול המקושר: למשל מי מהם הוא הלקוח הלקוח אב או הוא הלקוח בן. האם הוא הספק או הוא הלקוח.


5.הערה
- למשל הערה לגבי הקשר לפרויקט (אם זה קשר לפרויקט נניח מספר אנשים נלווים)

בסופו של דבר יש ללחוץ עדכון והקשר יתעדכן במערכת ואותו ניתן יהיה לראות תמיד בכרטיס לקוח

מהות הקשרים


ניתן כמובן לראות את כל הקישורים בכרטיס איש הקשר בחוצץ הקישורים,
באמצעות הקישורים הללו להגיע מכרטיס לקוח מסוים לכרטיס הלקוח או לכרטיס ספק, וכמובן או מכרטיס לפרויקטסיכום הקשרים בכרטיס הלקוח

לידיעתכם בדוחות ניתן גם להציג את עמודה המציג את הקשרים של איש קשר עם אנשי הקשר איתם הוא מקושר כלקוח אב או כלקוח בן.