מדריך למשתמש - Frontask CRM

עדיין לא לקוחות?

ניהול פילטרים מתקדם במסך דוח אנשי קשר

הגדרת פילטרים מתקדמת

בדוח הלקוחות ניתן למצוא קישור למצב המתקדם של הפילטרים.

מסך מתקדם של פילטרים מאפשר לנו להגדיר קבוצות חיפוש מראש ובכך לחתוך נתונים ממסד הנתונים שלנו, על פי כל שדה שאנו רוצים מבלי לחתוך כל תוצאה בנפרד ולהמשך ולחתוך נתונים על השדה הבא וכן הלאה.

כדי לעשות זאת נלחץ על הקישור "הצגת פילטר מתקדם" ונראה את האפשרויות המתקדמות של הפילטר
 
בעת לחיצה על קישור זה ניתן לראות מספר דברים:

ראשית, ברירת המחדל לחיפוש היא הפונקציה "וגם" כלומר חיתוך הנתונים שנבצע יכיל את תוצאות החיפוש של ערך א' וגם תוצאות החיפוש של ערך ב' (וג' וכן הלאה).
את ברירת המחדל הזו ניתן כמובן לשנות בקלות על ידי לחיצה על המילה "וגם" ובחירה מבין 4 הפונקציות הזמינות כאפשרויות חיתוך: "וגם" , "או" , "וגם לא" , "או לא".

כדי להגדיר למערכת באילו שדות לחפש נלחץ על אייקון השורות עם הפלוס הירוק.
עתה תפתח שורה חדשה ובה נוכל את שלוש האפשרויות לשם הגדרת הסינון:
1. רשימת העמודות
2. פונקציות הסינון
3. תיבת להזנת הערך לסינון

 

הגדרת פילטרים מתקדמת

1. רשימת העמודות:
יוצגו העמודות אותן בחרתם להציג בדוח (כדי להציג בדוח שדות אשר אינם שם עקבו אחר המדריך "בחירת שדות בדוח הלקוחות"). מתוך רשימת השדות המוצגים תוכלו לבחור באיזה שדות לעשות את החיפוש

2. כל פונקציות החיפוש הרלוונטיות:
מכיל, מתחיל ב, אינו, קטן או שווה ל, מכיל וכן הלאה. בצילום המצורף ניתן לראות את רשימת הפונקציות חלק מתאימות לשדות טקסט (כמו מכיל),
חלקם לשדות מספרים (שווה ל...) וחלקם לשדות תאריכים או נתונים מספריים אחרים (גדול מ/ קטן או שווה ל).
נוכל כך להמשיך ולהוסיף שדות נוספים שנרצה להכיל בהם את החיפוש ועל ידי לחיצה על סימון הפלוס הירוק והגדרת השדות וערכי החיתוך.

שימו לב בעבור שדות שהגדרתם כמספריים (או כאלו שהם מספריים כברירת מחדל) המערכת יודעת עתה להציג סיכום של סך המספרים בין אם לאחר חיתוך נתונים או סך כלל הנתונים.

3. תיבת טקסט לשם הגדרת והזנת ערך סינון:
יש להזין את הערך אותו נבקש מהמערכת לאחזר  ואחרי כן ללחוץ על הכפתור "בצע סינון" או להמשיך ולהוסיף שדות וערכים לחיפוש על ידי לחיצה על אייקון השורות עם הפלוס הירוק ולהגדיר את השדות הנוספים והערכים הנוספים לסינון.

בנוסף ניתן לראות מתחת לכפתור "בצע סינון" גם את האפשרות לשמור את הפילטרים שאנו רוצים לחפש לאחר שהגדרנו אילו שדות ואילו פונקציות חיפוש אנו רוצים.
כדי לעשות זאת לחאר שהגדרנו את ערכי החיפוש והשדות נלחץ על הכפתור "שמירת סינון" ובפעם הבאה שנכנס לדוח נוכל לראות את הגדרות החיפוש שהזנו לשמירה.

הגדרת שדות לחיפוש ופונקציות החיפוש

הגדרת קבוצות חיפוש

נוסף, אנו יכולים גם להגדיר קבוצת חיפוש חדשה על ידי לחיצה על אייקון השורות עם הפלוס הכחול.
לחיצה על אייקון זה תאפשר לנו להגדיר פונקצית חיפוש חדשה השונה מהראשית (שוב, נוכל לבחור מתוך "וגם, או "וגם לא" , "או לא" ולהגדיר בעבור אילו שדות אנו רוצים את החיפוש על ידי לחיצה על סימון הפלוס הירוק)

כדי לעשות זאת נלחץ על האייקון הפותח את הקבוצה  ובשורה החדשה הנפתחת תחתיו נלחץ על נגדיר את פונקצית החיפוש הראשית ולאחר מכן נלחץ על אייקון השורות הירוק ונגדיר את השדות  והערכים בדיוק כפי שעשינו בסעיף הקודם.
 
בדוגמא (בצילום) אנו אומרים למערכת לחתוך את כל מי ששדה עיר שלו הוא הערך א או שאופן הפניה שלו שווה לערך ב, ואשר התוסף למערכת בין תאריכים ג ל-ד .

כדי שהמערכת תבצע את החיפוש עלינו ללחוץ לאחר כל ההגדרות על הכפתור "בצע סינון"

בנוסף ניתן לראות מתחת לכפתור "בצע סינון" גם את האפשרות לשמור את הפילטרים שאנו רוצים לחפש לאחר שהגדרנו אילו שדות ואילו פונקציות חיפוש אנו רוצים. כדי לעשות זאת לחאר שהגדרנו את ערכי החיפוש והשדות נלחץ על הכפתור "שמירת סינון" ובפעם הבאה שנכנס לדוח נוכל לראות את הגדרות החיפוש שהזנו לשמירה.

 

הוספת קבוצות לחיפוש

מיון לקבוצות


במערכת Frontask CRM המתקדמת ניתן עתה להגדיר בדוחות אפשרות למיון על פי קבוצות מאחת העמודות המוצגות בדוח (בין אם מדובר בדוח מותאם אישית, או באחד הדוחות המובנים).

כדי לעשות זאת יש לגרור את אחת מכותרות העמודה למקום המוקצה מעל והדוח יתמיין ויסדר את הקבוצות לפי כותרת העמודה שנבחרה.
בנוסף המערכת תציג תחת כל שורת קבוצה כזו סיכום לגבי כמות האנשים בקבוצה שלפיה בחרתם את המיון, ואת כל האנשים תחת מיון זה.

אתם מוזמנים לצפות בסרטון הדגמה כיצד מבצעים מיון לקבוצות בדוחות המערכת


סיכום

בעזרת מסך הפילטרים המתקדם אנו יכולים לחתוך נתונים מתוך הדוח על פי מספר פונקציות במספר עמודות בהגדרה אחת.
בעזרת הגדרת חיפוש הנתונים לפי קבוצות ניתן גם להגדיר סינונים שונים ומורכבים יותר של חיפוש נתונים.
למשל ניתן להגדיר חיפוש של נתונים על פי הגדרת "או" וגם כאלו שהם שייכים גם לערך א' וגם לערך ב' אבל גם לא שייכים לערך ג' ולחתוך נתונים על לקוחותינו ולהמשיך משם ולבצע פעילות רלוונטית בהתאם.

ניתן גם להגדיר מראש את שדות החיפוש וערכי החיפוש שאנו רוצים ולשמור כדי להכילם על הדוח בעתיד.מיון על פי קבוצות